Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

 

Eolas faoi na Rásaí

 

Céard:

Rás Bóthair 5K.

Rás Bóthair 10K.

Rás Bóthar 20K

(Cead iad seo a shiúl freisin)

Cén Uair:

2 Bealtaine 2020.

Cén áit:

Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

Tosú ag:

Rás Bóthair 5k         01.30i.n. An Pháirc

Rás Bóthair 10k       01:30i.n. An Pháirc

Rás Bóthair 20k       01:30i.n. An Pháirc

Táillí

Rás 5k: Tá praghas speisialta €25 má chláraítear ar líne roimh meán oíche an 29 Aibreán, 2020. €45 ina dhiaidh sin.

Rás 10k: Tá praghas speisialta €25 má chláraítear ar líne roimh meán oíche an 29 Aibreán, 2020. €45 ina dhiaidh sin.

Rás 20k: Tá praghas speisialta €30 má chláraítear ar líne roimh meán oíche an 29 Aibreán, 2020. €50 ina dhiaidh sin.
 

Tá Iontrálacha ar líne oscailte anois agus críochnófar iad ar an 29 Aibreán, 2020.

Spriocdháta:

Beidh an iontráil ar líne á dhúnadh ar an 29 Aibreán, 2020 ag 01:00i.n.

Áiseanna:

 

Beidh leithris agus áit bagáiste in aice na háite a dtosóidh/gcríochnóidh na rásaí.

Beidh soláistí ar fáil sa Halla nuair a bheidh na rásaí thart

Breis eolais

R-phost: eolas.gobnait@gretb.ie 

glaoigh ar +353 (0)99 75016/+353 (0)87 2232520.

 

Cén sórt áit é Inis Oírr?

 

Is oileán gleoite aolchloiche é - áit a bhfuil lorg lámh an duine siar chomh fada leis an gclochaois le feiceáil ach dul ag máinneáil bóithre agus róidíní an oileáin. Fásann meascán mór luibheanna agus bláthanna speisialta san áit agus is díol suntais a bhfuil de dhathanna difríocht ar na leaca loma, a bhuíochas sin uilig do shruth an Atlantaigh agus don aeráid shéimh. Is Gaeltacht é Inis Oírr agus is iomaí duine a leag cois ann in imeacht na mblianta agus a thug suntas do shuáilceas na ndaoine agus do chultúr saibhir na háite. Cónaíonn 250 duine ann ar feadh na bliana - tá séipéal, oifig poist, siopa, beáir, bialanna & caiféanna, óstán, brú & L&B, clós spraoi, trá shábháilte, bus pobail, ionaid cheardaíochta, Ionad Ealaíon agus Comharchumann ann agus is féidir dul ann chuile thráth den bhliain ar eitleán nó i mbád.

TARSCAOILEADH D'IOMAITHEOIRÍ

Aontaím agus tuigim go bhféadfadh drochghortú, pairilis nó fiú bás, a bheith i ndán dom de bharr a bheith páirteach i nó ag féachaint ar spóirt. Tuigim agus glacaim freagracht an bhaoil seo go feasach agus de mo dheoin féin agus dearbhaím do Choláiste Ghobnait, dá stiúrthóirí, baill, foireann, oibrithe deonacha, lucht tacaíochta agus comhpháirtithe go bhfuilim aclaí agus ábalta páirt iomlán a ghlacadh i gCleasathon Inis Oírr ar an 13 Aibreán, 2019, gan baol mionghortú ná mórghortú dom féin ná d'aon duine eile, lena n-áirítear pairilis buan nó bás. Tuigim go nglacaim páirt san imeacht seo ar mo phriacail féin. Glacaim freagracht as an dream ar fad faoi aois faoi mo chúram. Chomh maith leis sin, leis seo, scaoilim saor eagraithe na nImeachtaí, Choláiste Ghobnait, a stiúrthóirí, baill, foireann, oibrithe deonacha, lucht tacaíochta, comhpháirtithe,urraitheoirí, urraitheoirí imeachtaí, oifigigh agus gníomhairí ó aon dhliteanas a d'eascródh as mo pháirtíocht san imeacht seo agus dearbhaím gur cuireadh ar an eolas mé faoina rioscaí a bhaineann leis. Aontaím nach mbeidh agus nach measfar go mbeidh Choláiste Ghobnait, a stiúrthóirí, baill, foireann, oibrithe deonacha, lucht tacaíochta, comhpháirtithe, urraitheoirí, urraitheoirí imeachtaí, Oifigigh agus Gníomhairí freagrach ná faoi dhliteanas (bíodh sin i gconradh nó i dtort nó faoi aon reacht eile) d'aon ghortú, tinneas ná taisme a tharlódh dom féin ná do mo mhaoin le linn na himeachta seo ná a d'eascródh as nó uaidh nó a bheadh bainteach leis go díreach nó go hindíreach. Comhlíonfaidh mé rialacha uilig na himeachta agus leanfaidh mé na treoracha a thugtar. Leis seo, tugaim cead iomlán d'aon pháirtí agus do chuile pháirtí thuas úsáid a bhaint as aon ghrianghraf, téipthaifead, scannán, íomhánna gréasáin, taifid nó aon taifead eile den imeacht seo d'aon chuspóir dlisteanach. Trí chlárú ar líne agus/nó ar an lá glacaim leis na téarmaí agus coinníollacha thuas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ar an lá iarrfar ort an dearbhú thuas a shíniú chomh maith leis an dearbhú seo maidir le hoiriúnacht rannpháirtíochta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dearbhaím                                                                                                                                                                

(a) Go bhfuilim aclaí agus saor ó fhadhbanna sláinte.   Ainm Iomlán _____________________________

Dáta Breithe__________,         Síniú ______________________                                                                   

Síniú Tuismitheora/Caomhnóra do dhream faoi 16 _________________  

 

(b)  Go bhfuilim aclaí agus in ann an rás seo a rith agus go n- aontaíonn mo Dhochtúir/Speisialtóir leis an méid seo cé go bhfuil na gortuithe/ fadhbanna sláinte seo a leanas agam,

_______________________________________________________________________________________

 

 

Ainm Iomlán _____________________Dáta Breithe___________, Síniú   ______________________  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              Síniú Tuismitheora/Caomhnóra do dhream faoi 16 __________________________________