Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

Eolas Faoina Rásaí

Céard:

Rásaí Cleasathon - Inis Oírr:

Rás Eachtraíochta 10 míle.

Rás Bóthair 13K.

Rás Bóthair 7k.

(Cead iad seo a shiúl freisin)

CLÁRÚ AR AN LÁ 10r.n.-12.45i.n.

Cén Uair:

31 Márta 2018.

Cén áit:

Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

                 An Pháirc

Tosú ag:

           

         1.30i.n.:  An Pháirc

 

Táillí

Rás Eachtraíochta10 míle: €25 go 31/12/17,   €30 go dtí 30/3/18        €35 ar an lá

Rás Bóthair 13k: €25 go 31/12/17, €30 go 30/3/18   €35 ar an lá                                                

Rás  7k: €15 go 31/12/17    €20 go 30/3/18       €25 ar an lá                                                                

Spriocdháta:

Beidh an iontráil ar líne á dhúnadh ar an 30 Márta 2018.

Áiseanna:

 

Beidh leithris agus áit bagáiste in aice na háite a dtosóidh/gcríochnóidh na rásaí.

Beidh soláistí ar fáil sa Halla nuair a bheidh na rásaí thart.

Breis eolais:

R-phost: info@cleasathon-inisoirr.info nó glaoigh ar Chathleen ag 099-75979.

TARSCAOILEADH D'IOMAITHEOIRÍ

Aontaím agus tuigim go bhféadfadh drochghortú, pairilis nó fiú bás, a bheith i ndán dom de bharr a bheith páirteach i nó ag féachaint ar spóirt. Tuigim agus glacaim freagracht an bhaoil seo go feasach agus de mo dheoin féin agus dearbhaím do Cleas, dá stiúrthóirí, baill, foireann, oibrithe deonacha, lucht tacaíochta agus comhpháirtithe go bhfuilim aclaí agus ábalta páirt iomlán a ghlacadh i gCleasathon-Inis Oírr ar an 31 Márta 2018, gan baol mionghortú ná mórghortú dom féin ná d'aon duine eile, lena n-áirítear pairilis buan nó bás. Tuigim go nglacaim páirt san imeacht seo ar mo phriacail féin. Glacaim freagracht as an dream ar fad faoi aois faoi mo chúram. Chomh maith leis sin, leis seo, scaoilim saor eagraithe na nImeachtaí, Cleas, a stiúrthóirí, baill, foireann, oibrithe deonacha, lucht tacaíochta, comhpháirtithe,urraitheoirí, urraitheoirí imeachtaí, oifigigh agus gníomhairí ó aon dhliteanas a d'eascródh as mo pháirtíocht san imeacht seo agus dearbhaím gur cuireadh ar an eolas mé faoina rioscaí a bhaineann leis. Aontaím nach mbeidh agus nach measfar go mbeidh Cleas, a stiúrthóirí, baill, foireann, oibrithe deonacha, lucht tacaíochta, comhpháirtithe, urraitheoirí, urraitheoirí Imeachtaí, Oifigigh agus Gníomhairí freagrach ná faoi dhliteanas (bíodh sin i gconradh nó i dtort nó faoi aon reacht eile) d'aon ghortú, tinneas ná taisme a tharlódh dom féin ná do mo mhaoin le linn na himeachta seo ná a d'eascródh as nó uaidh nó a bheadh bainteach leis go díreach nó go hindíreach. Comhlíonfaidh mé rialacha uilig na himeachta agus leanfaidh mé na treoracha a thugtar.          Leis seo, tugaim cead iomlán d'aon pháirtí agus do chuile pháirtí thuas úsáid a bhaint as aon ghrianghraf, téipthaifead, scannán, íomhánna gréasáin, taifid nó aon taifead eile den imeacht seo d'aon chuspóir dlisteanach. Trí chlárú ar líne agus/nó ar an lá glacaim leis na téarmaí agus coinníollacha thuas. 

                                           ___________________________________________________________       

Ar an lá iarrfar ort an dearbhú thuas a shíniú chomh maith leis an dearbhú seo maidir le hoiriúnacht rannpháirtíochta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dearbhaím                                                                                                                                                                

(a) Go bhfuilim aclaí agus saor ó fhadhbanna sláinte.   Ainm Iomlán _____________________________

Dáta Breithe__________,         Síniú ______________________                                                                   

Síniú Tuismitheora/Caomhnóra do dhream faoi 16 _________________                                     

(b)  Go bhfuilim aclaí agus in ann an rás seo a rith agus go n- aontaíonn mo Dhochtúir/Speisialtóir leis an méid seo cé go bhfuil na gortuithe/ fadhbanna sláinte seo a leanas agam, _______________________________________________________________________________________

Ainm Iomlán _____________________Dáta Breithe___________, Síniú   ______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                            Síniú Tuismitheora/Caomhnóra do dhream faoi 16 __________________________________