Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

Eolas Ginearálta faoin Oileán

Inis Oírr – Suíomh

Tá Inis Oírr, ceann d'Oileáin Árann, i mBá na Gaillimhe ar chósta thiar na hÉireann. Is áit gan fuachas é le timpeallacht ghleoite agus teanga bhinn na Gaeilge. Is féidir eitilt chuig an oileán as Indreabhán i gConamara le Aer Árann nó taisteal ar bhád as Ros an Mhíl i gConamara nó as Dúlainn i gCo. an Chláir.

 

Mapa d'Inis Oírr

 

Cén sórt áit é Inis Oírr?

Is oileán gleoite aolchloiche é. Tá sé cosúil leis an mBoireann agus daonra de 250 ann ar feadh na bliana. Oileán Gaeltachta é Inis Oírr le stair agus cultúr saibhir rud a tharraingíonn go leor turasóirí chuig an oileán. Tá séipéal, oifig poist, siopa, beáir, bialanna & caiféanna, óstán, brú & L&B, clós spraoi, trá shábháilte, bus pobail, ionaid cheardaíochta, Ionad Ealaíon agus Comharchumann ann. Is féidir dul ann chuile thráth den bhliain ar eitleán nó i mbád.

 

Tírdhreach

Tá brat tanaí fóid agus féir, le flóra agus fána ar leith, ar chuid den oileán agus gríoga loma aolchloiche le feiceáil in áiteacha eile.

 

Scoláireachtaí ar Inis Oírr - Coláiste Ghobnait

Tá scoláireachtaí ar fáil do scoláirí ar mhian leo bliain scoile a chaitheamh in Inis Oírr.  Is iarbhunscoil bheag lán Ghaeilge í Coláiste Ghobnait.

Tá oideachas ar fáil do scoláirí an oileáin agus do scoláirí eile gur mian leo a gcuid oideachais a fháil tré mheán na Gaeilge.  Chomh maith leis an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht tá an Idirbhliain ar fáil.  An Roinn Cultúr, Oidhreachta agus Gaeltachta a chuireann na scoláireachtaí ar fáil i lóistín le teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na scoláireachtaí déan teagmháil le eolas.gobnait@gretb.ie nó is féidir glaoch ar +353 (0)99 75016 nó +353 (0)87 2232520 nó téigh chuig Scoláireachtaí agus Polasaí agus Spriocdháta do Scoláireachtaí.

 

Gníomhaíochtaí

Cleasathon Inis Oírr

Beidh Cleasathon Inis Oírr ar siúl ar an Satharn, 13 Aibreán, 2019. Tá sonraí faoin Rás Bóthair 5k, Rás Bóthair 10k agus an Rás Bóthair 20k le fáil ag www.cleasathon-inisoirr.info.

   

 

Sciurd Gaeltachta

Eagraíonn CleasTeo meascán gníomhaíochtaí do ghrúpaí scoile a mbeadh suim acu lá nó dhó a chaitheamh in Inis Oírr. mar shampla siúlóidí eolais, ceardlanna ceardaíochta agus déanamh na gciseán traidisiúnta. Le breis eolais a fháil glaoigh ar +353 (0)99 75979 nó seol r-phost chuig cleasteo@gmail.com.

Snámh

Tá trá álainn ar an oileán agus uisce na farraige breá glan. Tá an trá seo sábháilte le dul ar snámh ann agus bíonn snámhaí tarrthála ar dualgas ann sa lá le linn an tsamhraidh.

An Clós Spraoi

Tá clós spraoi breá ar an oileán in aice na trá. Is í an t-ealaíontóir Betty Newman Maguire a dhear an fearas le cúnamh ó pháistí an oileáin. Tá áiseanna picnice ann chomh maith, áit iontach do na páistí.

Ionad Ealaíon & Oidhreachta

Tá clár cónaitheachta ag Áras Éanna d'ealaíontóirí cuartaíochta as Éirinn agus ón iasacht. Tá gailearaí, amharclann agus caifé beag (sa samhradh amháin) ann freisin agus bíonn scannáin, ceolchoirmeacha agus drámaí anseo go rialta. Tá an siopa/oifig/ceardlann atá ag CleasTeo ar urlár na talún. Breathnaigh isteach ar an suíomh atá acu ag www.cleas-teoranta.com nó buail isteach go bhfeicfidh tú an mapa mór spéisiúil atá acu de logainmneacha an oileáin!

 

Earraí Áitiúla

Tá cúpla ceardshiopa in Inis Oírr a bhíonn oscailte sa séasúr turasóireachta. Tá siad liostáilte sa mbróisiúr 'Bealach Ceirde Inis Oírr'.

Bíonn Cleas oscailte ar feadh na bliana, ag déanamh agus ag díol:

Díolann siad ábhar ceardaíochta le daoine eile ón oileán freisin. 

Is féidir iad seo a cheannach ón siopa 'Cleas Crafts' in Áras Éanna. Gheobhaidh tú eolas breise ag: Teil./Facs:+353 (0)99 75979 nó r-phost cleasteo@gmail.com.

 

Seirbhísí Eile

Iompar Poiblí in Inis Oírr

Bíonn an tseirbhís iompar poiblí Síob an Phobail, ar an mbóthar seacht lá na seachtaine ó dhá cheann na bliana. Teil: +353 (0)87 2298039 nó +353 (0)99 75979 (Luan-Aoine 9:00r.n. - 05.30i.n.).

Gaeilge

Tá seirbhís aistriúcháin á chur ar fáil ag CleasTeo. Glaoigh ar +353 (0)99 75979 nó r-phost cleasaistriú@gmail.com.

 

Bia agus beáir

Tigh Ned - Beár agus Bia Bíonn bia ar fáil sa mbeár chuile lá le linn an tséasúir turasóireachta agus portán na háite ina rud speisialta ar an mbiachlár nuair a cheadaíonn an aimsir é.  Tá gairín beorach breá ann ag breathnú amach ar Bhá na Gaillimhe.  tá na ballaí clúdaithe le pictiúir agus déantúsáin a léiríonn saol traidisiúnta an oileáin.  Bíonn ceol traidisiúnta sa mbeár chuile oíche le linn an tsamhraidh.  Breis eolais ó Pháraic nó Bridie ar +353 (0)99 75004.

Tigh Ruairí -Lóistín, Bia agus Beár Is beár deas é seo, á reachtáil ag an teaghlach, agus bia maith le fáil ann sa samhradh. Bíonn bia mara an tséasúir ann freisin. Tá an beár suite go lárnach in Inis Oírr agus tugann seirbhís fhlaithiúil agus den scoth don chustaiméir. Bíonn ceol ann chuile oíche le linn an tsamhraidh. Le breis eolais a fháil glaoigh ar +353 (0)99 75002.

Óstán Inis Oírr - Óstán, Bialann agus Beár Tá an t-óstán seo faoi chúram theaghlach Uí Fhlatharta. Tá neart roghanna bia, idir traidisiúnta agus nua-aimseartha le fáil sa mbialann agus sa mbeár. Cuirtear béim ar bhia mara atá i séasúr agus ar iasc ó iascairí áitiúla Inis Oírr. Bíonn craic maith agus ceol sa mbeár chuile oíche le linn an tsamhraidh. Níl an t-óstán ach 200m ón gcéibh agus 10 nóiméad siúil ón aerstráice, táimid in aice láimhe is cuma cén bealach a sroicheann tú Inis Oírr. Fón: +353 (0)99 75020.

Teach an Tae (Tea House)  Bain sásamh as bia atá bácáilte go traidisiúnta, as cupán tae agus caifé cóir thrádála sa teach seo a tógadh sna 1800adaí. Suigh ag an tine nó amuigh sa ngairdín áit a bhfuil radhairc ar an trá agus ar an gcaisleán. Tá an teach in áit lárnach, 100m suas ón trá. Tá cóin uachtar reoite le fáil anois freisin!  Breis eolais ó Alissa ag +353 (0)99 75092.

Caifé an Fisherman's Cottage -Lóistín agus Bia Bia baile agus seirbhís den scoth. Téigh i dteagmháil le Enda nó Marie ag +353 (0)99 75073.

 

Lóistín 

Brú Inis Oírr

Tá an Brú seo á reachtáil ag teaghlach agus é suite go lárnach in Inis Oírr. Tá sé suite in aice na céibhe, na trá, na siopaí agus na mbeár ina mbíonn ceol traidisiúnta chuile oíche. Tá meascán seomraí ann, seomraí le 4-6 leaba, seomraí teaghlaigh agus seomraí príobháideacha agus radhairc áille astu ar fad ar Chuan na Gaillimhe. Tá cistin mhór féin-fhreastail le seomra bia isteach leis, agus seomra suí le teilifís, físeán agus tine oscailte, sa mbrú. Roghnaithe mar cheann de na brúnna is fearr in Éirinn i dtreoir Paul Kerr “Hostels Ireland”.

Oscailte Márta - Deireadh Fómhair: áirithintí grúpa ar feadh na bliana, faofa ag IHH agus Fáilte Éireann.  Chun breis eolais a fháil faoi Bhrú Inis Oírr glaoigh ar +353 (0)99 75024.

An Láthair Campála

Tá ceadúnas ag an láthair campála seo, é ar shuíomh maith, in aice na trá, an chlóis spraoi, an tsiopa, na gcaiféanna agus na mbialann. Tá leithris, citheanna agus áiseanna níocháin ann. Le breis eolais a fháil glaoigh ar Comhar Chaomháin Teo ag +353 (0)99 75008.

Déan teagmháil le Comhar Chaomháin Teo ag info@discoverinisoirr.com le liosta de lóistíní eile agus tithe ar cíos a fháil.

 

B&B's agus Tithe ar cíos

Chun liosta de B&B's agus Tithe ar cíos in Inis Oírr a fháil déan teagmháil le Comhar Chaomháin Teo ag +353 (0)99 75008 nó ar ríomhphost ag info@discoverinisoirr.com.

 

Rudaí le feiceáil agus suímh spéisiúla

Cnoc Raithní (In aice leis an bPáirc) Is carn adhlactha ón gCréumhaois é an séadchomhartha seo agus thángthas trasna air arís in 1885 i ndiaidh stoirm ghainimh.

Caisleán Uí Bhriain & Dún Formna (Ar an gcnoc suas ón trá) Caisleán trí stóir a thóg na Brianaigh a bhí i gceannas an oileáin ó thart ar 1190 go 1585. Tá an caisleán tógtha taobh istigh de Dhún Formna a théann siar chomh fada leis an gClochaois.

An Túr Faire (Amach ó Dhún Formna)

Teampall Chaomháin Is é Caomhán naomhphatrún an oileáin, a bhí ina dheisceabal ag Naomh Éanna. Tá fothracha an tséipéil ag dul siar go dtí an 10-14ú céad agus bhíodh gaineamh shéidte le glanadh as san am atá caite. Tá go leor sliogán ar an mbealach isteach chun na reilige, dramhcharn ó aimsir na Luathchríostaíochta nó na meánaoise. Is anseo sa reilig atá Leaba Chaomháin freisin.

An Loch Mór Feiceann tú an loch má leanann tú ort soir ón reilig. Déanadh anailís ar shamplaí pailine ón loch a thugann le fios go raibh an t-oileán faoi bhrat crann na mílte bliain ó shin. Má leanann tú ort le hais na farraige tiocfaidh tú chomh fada leis an Plassy.

An Plassy I 1960, cuireadh an Plassy suas ar charraig na Finise le linn stoirm fhiáin. Níor báitheadh aon duine mar shábháil na hoileánaigh chuile dhuine a bhí ar bord. Níos faide amach tá an Teach Solais agus oibríonn sé go huathoibríoch ón mbliain 1978. Tá sé 37m ar airde. Scairteann an solas 20 muirmhíle ó bhaile san oíche. Má shiúlann tú ar ais agus dul trí Bhaile an Fhormna amach an bóthar tiocfaidh tú ag Cill na Seacht nÍníon.

Tobar Éanna Ag fágáil Thobar Éanna duit cas ar dheis i dtreo an chladaigh agus ansin ar dheis arís. Tóg an chéad bhóthar a chasann ar dheis tar éis 1km. agus tiocfaidh tú amach in aice le Cill Ghobnait.

Cill Ghobnait Tá píosa dealbhóireachta, a dhéan an dealbhóir Eileen Mac Donagh as aolchloch Inis Oírr, taobh amuigh den suíomh seo. Tógadh an séipéilín beag - Teampall Ghobnait, san 8ú nó 9ú haois. Deirtear gur theith Naomh Gobnait, patrún Bhaile Bhuirne go hInis Oírr le n-éalú óna naimhde ar an mórthír. Ag fágáil Cill Ghobnait duit, tabharfaidh siúlóid bheag suas an cnoc go dtí Áras Éanna tú, nó tabharfaidh siúlóid ghearr síos an cnoc ar ais go dtí an chéibh tú.

An Cloch Cuimhniúcháin Tá an chloch seo curtha suas in omás do na daoine uilig a bádh as Inis Oírr.