Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

                         Cleasathon-Inis Oírr 2018 ar an 31 Márta

              

 

______________________________________________________________________________

 

Ní mór a bheith os cionn 18 don Rás Eachtraíochta.

I gcás rannpháirtithe faoi 16 beidh an dearbhú aclaíochta agus an tarscaoileadh le síniú freisin ag tuismitheoir/caomhnóir.

Beidh 3 Rás ann:

Rás 1 - Rás Eachtraíochta - Seo rás 10míle le cósta agus ar an duirling.

Rás 2- Rás Bóthair 13k  – Rith ar bhóithre atá féarach, lúbach, cnocach in áiteacha. 

Rás 3- Rás Bóthair 7K- Leanann sé seo píosa den chúrsa 13K . 

Tosóidh chuile rás ag 1.30i.n. ag An bPáirc. Clárú ar an bPáirc ón 10 i.n. Fáilte roimh dhream ag siúl.

Eolas Fúinne: Cleas Teo. Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe                                     Teil:  09975979       http://www.cleas-teoranta.com    r-phost:  cleasteo@gmail.com

Is mór againne Cleas, cur le saol an oileáin in Inis Oírr agus chuige sin feidhmíonn muid seirbhísí éagsúla:

Tá seirbhís iompar poiblí á chur ar fáil againn ar feadh na bliana lenár mbus Síob an Phobail.

Tacaíonn muid le cur chun cinn na Gaeilge lenár nGnó Aistriúcháin do chustaiméirí agus don phobal i gcoitinne.

Díolann muid táirgí feamainne lámhbhainte san oileán "Fiúntas Feamainne" - ina measc carraigín, duileasc & feamainn folcadáin.

Réitíonn muid Cosáin Siúlóide chladaí an oileáin le gur féidir siúl orthu. Glanann muid róidíní agus toibreacha an oileáin.

Ag an gCáisc reachtálann muid rásaí & siúlóidí Cleasathon Inis Oírr.

Déanann agus díolann muid táirgí caoladóireachta (ciseáin srl) atá déanta as slata sailí na háite.

Tá an chrios (beilt daite traidisiúnta) í féin á déanamh agus á díol againn.

Breathnaíonn muid amach do ghrúpaí a bhfuil suim acu in oidhreacht an oileáin - Blaiseadh den Ghaeltacht 

Déanann muid Siúlóidí faoi Threoir freisin ar feadh na bliana.

 Trínár dTograí Timpeallachta breathnaíonn muid amach do bhealaí siúlóide, roidíní agus toibreacha an oileáin agus féachann le iad a choinneáil glan agus saor ó bhruscar agus driseacha. 

Níos mó eolais fúthu seo uilig ar an leathanach "Eolas faoin Oileán". 

Tuige Cleasathon?

Tá súil againn go dtabharfaidh Cleasathon deis do dhaoine suntas a thabhairt do thimpeallacht neamhchoitianta Inis Oírr.

Is mór an spóirt é an cúrsa le cladach, agus cé go milleann raic ón bhfarraige é scaití bailíonn muid as é go rialta. Tá cosán siúil réitithe freisin againn le go bhféadaidh oileánaigh, turasóirí agus fiontraithe dul ar shiúlóid go cladaí ó dheas an oileáin.

Is obair í seo a bhíonn le déanamh go seasta mar go gcaitheann maidhmeanna móra an Atlantaigh dramhaíl sna cladaí agus scaití go réabannn siad cosáin agus duirling.    

Is tionscnamh le Cleas é Cleasathon. Úsáidfear an farasbarr airgid ar an obair thuasluaite agus ar na tionscnaimh eile seirbhíse poiblí a chuireann muid ar fáil.