Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

Ceisteanna Coitianta

 

Céard é dáta na rásaí?

Beidh na rásaí ar siúl ar an Satharn, 2 Bealtaine, 2020.

 

Cén t-am a dtosóidh na rásaí?

Tosóidh an dá rás ag 01.30i.n.

                                                                             

Fad an Rás

Rás Bóthair 5k; Rás Bóthair 10k;Rás Bóthair 20k

 

Síniú agus Treoir faoin Rás:

Beidh clárú ann idir 10:00r.n. agus 12.45 i.n. ag an Halla in aice na Páirce.

Ní mór a bheith réidh don treoir ag 01.20i.n.

Críochnóidh na rásaí ar an bPáirc in aice na háite ar tugadh treoir na rásaí.

 

Cén uair a n-osclóidh na hiontrálacha?

Tá Iontrálacha ar Líne oscailte anois agus críochófar iad ar an 29 Aibreán, 2020.

Glacfar le clárúcháin ar an lá suas go dtí 12.30i.n. 

 

Cén uair a mbaileoidh mé m’uimhir don rás?

Beidh síniú don chlárúchán agus dáileadh uimhreacha na rásaí ar siúl idir 10:00r.n. agus 12.45i.n. sa Halla.

 

Céard é an táille iontrála?

Rás 5k: Tá praghas speisialta €25 má chláraítear ar líne roimh meán-oíche an 29 Aibreán, 2020. €45 ina dhiaidh sin. 

Rás 10k: Tá praghas speisialta €25 má chláraítear ar líne roimh meán-oíche an 29 Aibreán, 2020. €45 ina dhiaidh sin. 

Rás 20k: Tá praghas speisialta €30 má chláraítear ar líne roimh meán-oíche an 29 Aibreán, 2020. €50 ina dhiaidh sin. 
 

Tá Iontrálacha ar Líne oscailte anois agus críochófar iad ar an 29 Aibreán 2020.

Beidh clárú ann idir 10:00r.n. agus 12.45 i.n. ag an Halla in aice na Páirce.

Ní ghlacfar ach le airgead tirim nó seic ar an lá.

 

Céard a tharlaíonn nuair a dhéanaim iontráil ar líne?

Próiseáilfear sonraí do chárta creidmheasa agus bainfear an táille iontrála as. Gheobhaidh tú r-phost le hUimhir Admhála ann.

 

An mbeidh an táille le fáil ar ais nó coinnithe dom mura féidir liom rith?

Tá brón orainn ach ní féidir linn an t-airgead a aisíoc ná a choinneáil duit.

 

An bhféadfaidh mé m’uimhir a aistriú mura féidir liom rith?

Glacfaimid le haistriú iontrála suas go dtí an 11 Márta 2019.

Seol r-phost chuig eolas.gobnait@gretb.ie agus “Éileamh ar Athrú Ainm Iontrála” roimh an 11 Márta 2019.

 

An mbeidh an cúrsa marcáilte?

Beidh an cúrsa marcáilte agus maoirsithe mar is gá.
 

Cá bhfágfar bagáiste?

Beidh áit bagáiste san áit a dtosóidh/gcríochnóidh an rás. Caithfidh lipéid le d’uimhir rása a bheith ar na rudaí a fhágtar anseo. 

Cé go ndéanfar chuile iarracht an áit seo a choinneáil slán ní ghlacfaidh eagraithe na rásaí aon fhreagracht as rudaí a bheidh fágtha ann.

 

An mbeidh ionaid uisce ar chúrsa an rása?

Beidh uisce le fáil timpeall leath bealaigh trína rásaí. 

Beidh soláistí ar fáil sa Halla nuair a bheidh na rásaí thart.

 

Cá bhfuil na leithris?

Tá leithris san áit a dtosóidh/gcríochnóidh na rásaí.

 

Cá mbeidh na hionaid Garchabhrach?

Beidh garchabhair ag dhá ionad ar a laghad de na ráschúrsaí. Beidh ceann san áit a dtosóidh/gcríochnóidh na rásaí agus an dara ceann ag áit chuí ar chaon ráschúrsa.

 

Cén uair a mbeidh na torthaí ar fáil?
Déanfaimid iarracht torthaí a bheith ar fáil chomh luath agus is féidir i ndiaidh na rásaí agus beidh siad ar an suíomh gréasáin seo.

 

An bhfuil am leagtha síos do chríochnú na rásaí?

Tá – críochnófar na rásaí go hoifigiúil ag 04.00i.n. 

Tógfar anuas comharthaí na rásaí ag an am seo.

 

Cá bhfuil Inis Oírr?

Is oileán é Inis Oírr i mBá na Gaillimhe, Éire.

 

Cen chaoi a rachaidh mé go hInis Oírr?

Is féidir eitilt le Aer Árann nó bád a fháil as Ros an Mhíl nó as Dúlainn.

 

Cén sórt áit é Inis Oírr?

Is oileán gleoite aolchloiche é - áit a bhfuil lorg lámh an duine siar chomh fada leis an gclochaois le feiceáil ach dul ag máinneáil bóithre agus róidíní an oileáin. Fásann meascán mór luibheanna agus bláthanna speisialta san áit agus is díol suntais a bhfuil de dhathanna difríocht ar na leaca loma, a bhuíochas sin uilig do shruth an Atlantaigh agus don aeráid shéimh. Is Gaeltacht é Inis Oírr agus is iomaí duine a leag cois ann in imeacht na mblianta agus a thug suntas do shuáilceas na ndaoine agus do chultúr saibhir na háite. Cónaíonn 250 duine ann ar feadh na bliana - tá séipéal, oifig poist, siopa, beáir, bialanna & caiféanna, óstán, brú & L&B, clós spraoi, trá shábháilte, bus pobail, ionaid cheardaíochta, Ionad Ealaíon agus Comharchumann ann agus is féidir dul ann chuile thráth den bhliain ar eitleán nó i mbád.

 

Cá bhfaighidh mé eolas breise?

Eolas Faoina Rásaí:

R-phost: eolas.gobnait@gretb.ie 

F: +353 (0)99 75016/+353 (0)87 2232520