Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

Ceisteanna Coitianta

Céard é dáta na rásaí?

Beidh na rásaí ar siúl ar an Satharn, 31 Márta 2018.

Cén t-am a dtosóidh na rásaí?

Tosóidh na 3 rás ag 1.30i.n.                                                                                 

Céard iad na sonraí lena n-aghaidh?

Síniú agus Treoir faoin Rás:

Beidh clárú ann idir 10r.n. agus 12.45 i.n. ag an Halla in aice na Páirce.

Ní mór a bheith réidh don treoir ag 1.20i.n.

Críochnóidh na rásaí ar an bPáirc in aice na háite ar tugadh treoir na rásaí.

Féadfar cith a thógáil anseo i ndiaidh na rásaí má theastaíonn sé sin.

Cén uair a n-osclóidh na hiontrálacha?

Tá Iontrálacha ar Líne oscailte anois agus críochófar iad ar an 30 Márta 2018.

Glacfar le clárúcháin ar an lá suas go dtí 12.45i.n. 

Cén uair a mbaileoidh mé m’uimhir don rás?

Beidh síniú don chlárúchán agus dáileadh uimhreacha na rásaí ar siúl idir 10r.n. agus 12.45i.n. ag an Halla in aice na Páirce. (leithris anseo)

Céard é an táille iontrála?

Rás Eachtraíochta 10 míle: €30 go dtí an 30 Márta 2018 

Rás 13k: €30 go dtí 30 Márta 2018                                                                                                 Rás 7k : €20 go dtí 30 Márta 2018

Céard a tharlaíonn nuair a dhéanaim iontráil ar líne?

Próiseáilfear sonraí do chárta creidmheasa agus bainfear an táille iontrála as. Gheobhaidh tú r-phost le hUimhir Admhála ann.

An mbeidh toirtín le fáil agam?

Ní bheidh toirtíní le fáil mar go bhfuiltear ag iarraidh nach mbeidh táille na rásaí ródhaor do na rannpháirtithe agus táthar ag iarraidh airgead a bhailiú do sheirbhísí Chleas agus do charthanacht aitheanta amháin. I ndiaidh na rásaí tabharfar plaic le n-ithe do na rannpháirtithe sa Halla chomh maith le féirín beag as an oileán. 

An mbeidh an táille le fáil ar ais nó coinnithe dom mura féidir liom rith?

Tá brón orainn ach ní féidir linn an t-airgead a aisíoc ná a choinneáil duit.

An bhféadfaidh mé m’uimhir a aistriú mura féidir liom rith?

Glacfaimid le haistriú iontrála suas go dtí an 17 Márta 2018.

Seol r-phost chuig info@cleasathon-inisoirr.info agus “Éileamh ar Athrú Ainm Iontrála” roimh an 17 Márta.

An mbeidh an cúrsa marcáilte?

Beidh an cúrsa marcáilte agus maoirsithe mar is gá.
 

Cá bhfágfar bagáiste?

Beidh áit bagáiste san áit a dtosóidh/gcríochnóidh an rás. Caithfidh lipéid le d’uimhir rása a bheith ar na rudaí a fhágtar anseo. 

Cé go ndéanfar chuile iarracht an áit seo a choinneáil slán ní ghlacfaidh eagraithe na rásaí aon fhreagracht as rudaí a bheidh fágtha ann.

An mbeidh ionaid uisce ar chúrsa an rása?

Beidh uisce le fáil timpeall leath bealaigh trína rásaí. 

Beidh soláistí ar fáil sa Halla nuair a bheidh na rásaí thart.

Cá bhfuil na leithris?

Tá leithris san áit a dtosóidh/gcríochnóidh na rásaí.

Cá mbeidh na hionaid Garchabhrach?

Beidh garchabhair ag dhá ionad ar a laghad de na ráschúrsaí. Beidh ceann san áit a dtosóidh/gcríochnóidh na rásaí agus an dara ceann ag áit chuí ar chaon ráschúrsa.

Cén uair a mbeidh na torthaí ar fáil?
Déanfaimid iarracht torthaí a bheith ar fáil chomh luath agus is féidir i ndiaidh na rásaí agus beidh siad ar an suíomh gréasáin seo.

An bhfuil am leagtha síos do chríochnú na rásaí?

Tá – Críochnófar na rásaí go hoifigiúil ag 4.00i.n. Tabharfaidh sé seo neart ama do na rannpháirtithe an cúrsa a shiúl má thosaíonn siad ag 1.30i.n.

Tógfar anuas comharthaí na rásaí ag an am seo.

Cá bhfuil Inis Oírr?

Is oileán é Inis Oírr i mBá na Gaillimhe, Éire.

Cen chaoi a rachaidh mé go hInis Oírr?

Is féidir eitilt le Aer Arann nó bád a fháil as Ros an Mhíl nó as Dúlainn.

Cén sórt áit é Inis Oírr?

Is oileán gleoite aolchloiche é - áit a bhfuil lorg lámh an duine siar chomh fada leis an gclochaois le feiceáil ach dul ag máinneáil bóithre agus róidíní an oileáin. Fásann meascán mór luibheanna agus bláthanna speisialta san áit agus is díol suntais a bhfuil de dhathanna difríocht ar na leaca loma, a bhuíochas sin uilig do shruth an Atlantaigh agus don aeráid shéimh. Is Gaeltacht é Inis Oírr agus is iomaí duine a leag cois ann in imeacht na mblianta agus a thug suntas do shuáilceas na ndaoine agus do chultúr saibhir na háite. Cónaíonn 250 duine ann ar feadh na bliana - tá séipéal, oifig poist, siopa, beáir, bialanna & caiféanna, óstán, brú & L&B, clós spraoi, trá shábháilte, bus pobail, ionaid cheardaíochta, Ionad Ealaíon agus Comharchumann ann agus is féidir dul ann chuile thráth den bhliain ar eitleán nó i mbád.

Cá bhfaighidh mé eolas breise?

Eolas Faoina Rásaí:
R-phost:
info@cleasathon-inisoirr.info
F: Cathleen ag 099-75979.