Cleasathon-Inis OírrEnglish Version Irish Version

Cúrsa

Cúrsa 1 - Rás bóthair 10k.

https://www.maps.ie/map-my-route/viewMap.php?route=86171

 

Cúrsa 2 - Rás bóthair 5k.

http://cleasathon-inisoirr.info/userfiles/5k%20Route%2020191.png
 

 

Cúrsa 3 - Rás Bóthar 20K

Rás 20k cothrom le 10k dhá uair.


 

Rudaí le feiceáil agus suímh spéisiúla

Cnoc Raithní (In aice leis an bPáirc) Is carn adhlactha ón gCréumhaois é an séadchomhartha seo agus thángthas trasna air arís in 1885 i ndiaidh stoirm ghainimh.

Caisleán Uí Bhriain & Dún Formna (Ar an gcnoc suas ón trá) Caisleán trí stóir a thóg na Brianaigh a bhí i gceannas an oileáin ó thart ar 1190 go 1585. Tá an caisleán tógtha taobh istigh de Dhún Formna a théann siar chomh fada leis an gClochaois.

An Túr Faire (Amach ó Dhún Formna)

Teampall Chaomháin Is é Caomhán naomhphatrún an oileáin, a bhí ina dheisceabal ag Naomh Éanna. Tá fothracha an tséipéil ag dul siar go dtí an 10-14ú céad agus bhíodh gaineamh shéidte le glanadh as san am atá caite. Tá go leor sliogán ar an mbealach isteach chun na reilige, dramhcharn ó aimsir na Luathchríostaíochta nó na meánaoise. Is anseo sa reilig atá Leaba Chaomháin freisin.

An Loch Mór Feiceann tú an loch má leanann tú ort soir ón reilig. Déanadh anailís ar shamplaí pailine ón loch a thugann le fios go raibh an t-oileán faoi bhrat crann na mílte bliain ó shin. Má leanann tú ort le hais na farraige tiocfaidh tú chomh fada leis an Plassy.

An Plassy I 1960, cuireadh an Plassy suas ar charraig na Finise le linn stoirm fhiáin. Níor báitheadh aon duine mar shábháil na hoileánaigh chuile dhuine a bhí ar bord. Níos faide amach tá an Teach Solais agus oibríonn sé go huathoibríoch ón mbliain 1978. Tá sé 37m ar airde. Scairteann an solas 20 muirmhíle ó bhaile san oíche. Má shiúlann tú ar ais agus dul trí Bhaile an Fhormna amach an bóthar tiocfaidh tú ag Cill na Seacht nÍníon.

Tobar Éanna Ag fágáil Thobar Éanna duit cas ar dheis i dtreo an chladaigh agus ansin ar dheis arís. Tóg an chéad bhóthar a chasann ar dheis tar éis 1km. agus tiocfaidh tú amach in aice le Cill Ghobnait.

Cill Ghobnait Tá píosa dealbhóireachta, a dhéan an dealbhóir Eileen Mac Donagh as aolchloch Inis Oírr, taobh amuigh den suíomh seo. Tógadh an séipéilín beag - Teampall Ghobnait, san 8ú nó 9ú haois. Deirtear gur theith Naomh Gobnait, patrún Bhaile Bhuirne go hInis Oírr le n-éalú óna naimhde ar an mórthír. Ag fágáil Cill Ghobnait duit, tabharfaidh siúlóid bheag suas an cnoc go dtí Áras Éanna tú, nó tabharfaidh siúlóid ghearr síos an cnoc ar ais go dtí an chéibh tú.

An Cloch Cuimhniúcháin Tá an chloch seo curtha suas in omás do na daoine uilig a bádh as Inis Oírr.